Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter.

I tillegg til den store teknologiutviklingen, er det også gjort et stort arbeid med å utvikle regelverk for å muliggjøre hydrogen som drivstoff på norske passasjerskip.

– Statens vegvesen er stolt over å bidra til at offentlige anskaffelser har blitt et viktig virkemiddel for å utvikle og implementere ny teknologi, og gjennom det gi bedre tjenester til trafikantene, sier Anders Sæternes fra ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

 – Vi har tradisjon for å benytte vår rolle som innkjøper i milliardklassen til å akselerere utviklingen for å nå målene som er satt for transportsektoren. Det er viktig for oss å bruke innkjøpsmakt til omstilling. Nullutslippsfartøy er en viktig del av dette, legger han til.

Norge ligger helt i front når det gjelder det grønne skiftet innen maritim transport, og Statens vegvesen viser sjøvegen for kombinasjonen mellom ny teknologi og det grønne skiftet nok en gang.

Vi har over 20 år med grønn ferjeinnovasjon bak oss. I 2000 var MF Glutra første bilferje i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG). Dette har lavere utslipp enn den tradisjonelle dieseldriften. For 11 år siden lyste vi ut anbudet som resulterte i MF Ampere, verdens første elektriske ferje med propelldrift.

Og med verdens første hydrogenferje i drift tar vi enda et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

MF Hydra med den hvite hydrogentanken godt synlig. Dampen er vanndamp. Foto: Norled
MF Hydra med den hvite hydrogentanken godt synlig. Dampen er vanndamp. Foto: Norled

– En historisk dag

– Dette er en historisk dag, både for Norled og for Norge som ledende skipsfartsnasjon. I dag er vi vitne til av verdens første skip seiler på flytende hydrogen, sier Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled.

 Siden årsskiftet har Norled gjennomført systemtester ved kai på Hjelmeland. De siste ukene har det blitt gjennomført sjøprøver og de siste godkjenningene er på plass fra Sjøfartsdirektoratet.

 – Dette er fantastisk! Det er kun to aktører i verden som bruker flytende hydrogen som drivstoff, det er Norled på MF Hydra og så er det romfartsindustrien som bruker det som drivstoff i oppskytninger. Det sier litt om hvilket teknologisprang som nå er gjennomført for maritim næring. Etter mye utvikling og testing gleder vi oss nå til å ønske passasjerer velkommen om bord å reise utslippsfritt mellom Hjelmeland og Nesvik, sier Erlend Hovland som er teknisk direktør i Norled.

Baner vei

Norled satser på innovasjon og bærekraftige løsninger. I 2015 sjøsatte rederiet verdens første batteriferje med propelldrift, MF Ampere. Det førte til en elektrisk ferjerevolusjon i Norge. I dag er det nemlig rundt 70 elektriske ferjer i drift i landet.

– Det er viktig for oss å være helt i front når det kommer til teknologiutvikling. Å satse på innovasjon, bærekraft og samarbeid for å utvikle nye løsninger er vår måte å ta samfunnsansvar på, sier Wolden.

Da arbeidet med MF Hydra startet manglet teknologi og regelverk fra klasseselskap og Sjøfartsdirektoratet. Nå er dette på plass.

Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.

Næringsklyngen Maritime Clean Tech jobber tett på maritim næring og oppfordrer til bruk av ny utslippsfri teknologi.

– «Hydra» bekrefter Norges verdensledende posisjon i utviklingen av nye grønne maritime løsninger. Ved å sette verdens første hydrogenferje i drift i et norsk ferjesamband, viser vi nok en gang hvordan innkjøpsmakten og gode offentlige-private samarbeid kan brukes for å få fram ny og banebrytende teknologi. Dette er viktig skal vi nå de norske og internasjonale målene om betydelige utslippskutt frem mot 2030 og 2050. Når Norled igjen våger å gå først, blir det mye enklere for andre å følge etter i kjølvannet til MF Hydra, sier Ada Jakobsen, administrerende direktør i Maritime CleanTech.

Ledende samarbeid

Norled har selv ledet prosjektet med å utvikle teknologien rundt MF Hydra.

– Det har vært et utrolig spennende, lærerikt og utfordrende prosjekt. Vi må berømme de dyktige samarbeidspartnerne vi har hatt med oss på denne reisen, og ikke minst Statens vegvesen. De satte flytende hydrogen som et krav i anbudet sitt, det tvinger frem utviklingen av ny teknologi. Sammen har vi skrevet historie, sier Hovland.

Linde Engineering i Tyskland har levert hydrogensystemene om bord. Danske Ballard har utviklet brenselcellene som produserer strøm fra hydrogen.. Westcon i Ølensvåg har stått for utrusting og ferdigstillelse av fartøyet sammen med systemintegrator SEAM fra Karmøy. SEAM har også levert kontrollsystem til hydrogenanlegget. Corvus Energy har levert batteriene til MF Hydra og fartøyet er godkjent i Det Norske Veritas (DNV).

Sjøfartsdirektøren: – Viktig for Norge som nasjon

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier at det er svært viktig for Norge som maritim nasjon at vi har aktører som satser på ny grønn teknologi, slik som Norled gjør med dette hydrogenprosjektet.

– Så vet vi at det kan være utfordringer når ny teknologi skal tas i bruk, men da er det og positivt at Sjøfartsdirektoratet har blitt tett involvert i prosjektet tidlig, på samme måte som vi var det når den første bilferjen på batteri skulle settes i drift. Dette er selvsagt et svært viktig prosjekt for Norled, men også for Norge som nasjon. Det at vi sammen, næring og myndigheter, legger til rette for ny teknologi vil gi Norge en konkurransefordel og kan legge grunnlaget for nye arbeidsplasser, men også gjøre det enda mer spennende å jobbe i den maritime næringen, sier Hareide.

Kontaktperson Statens vegvesen: Anders Sæternes, e-post anders.saternes@vegvesen.no, telefon 97587950