Fra fredag kan alle kjøretøy benytte høyrefeltene på hele strekningen og ikke bare buss, taxi, elbiler og fossilt drevne biler med minst én passasjer.

Sambruksfelt oppheves
Natt til fredag 18. august fjerner Vegvesenet sambruksfeltene (2+) på strekningen rv. 110 Ørebekk-Simo. Foto: Statens vegvesen

Bedre trafikkflyt på sterkningen 

Den nye løsningen vil redusere behovet for feltskifter betydelig. Det betyr at alle kjøretøy fra Gressvik, som skal til høyre i Simorundkjøringen, kan ligge til høyre på hele strekningen og behovet for å skifte kjørefelt fjernes. Tilsvarende vil alle trafikanter fra Simo, som skal mot Gressvik, kunne legge seg direkte i høyre felt og slippe å skifte felt i forbindelse med avkjøringen til Gressvik.

– Rent fysisk vil trafikantene oppleve at 2+ skiltene og symbolene i veibanen blir borte. I tillegg vil vi sette opp tydelig veivisningsskilt slik at trafikantene kan plassere seg riktig før de kommer inn i rundkjøringen på Simo og ved avkjøringen til Gressvik. Vi mener denne endringen vil gi bedre trafikkflyt på strekningen, sier Tor Eriksen, senioringeniør i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Fredrikstad, Sarpsborg