Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

I uke 9 starter Statens vegvesen bygging av oval rundkjøring på E39 ved Knarvik senter nord for Bergen.

Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid, og skal etter planen være ferdig våren 2023.

E39, som på denne strekningen har en døgntrafikk på 17.000 kjøretøy, vil være åpen for ferdsel tilnærmet som normalt i hele anleggsperioden.

– Det blir nødvendig med en del midlertidige omlegginger av trafikken. Vegen vil bli sperret i korte perioder i forbindelse med sprenging. Fartsgrensen i området er 50 km/t, men vil bli vurdert etter behov, sier byggeleder Harry Finseth i Statens vegvesen.

Statens vegvesen beklager ulempen vegarbeidet kan medføre for bilistene.

– Men det er avgjørende for oss å sikre fremkommeligheten og sikkerheten på våre veger, og da er vegvedlikehold nødvendig, sier Finseth.

I tillegg til ny rundkjøring skal det bygges fortau og gang/ sykkelveier, ny undergang for myke trafikanter ved Stallane, og det blir ny kommunal vei fra rundkjøring til Knarvik senter og Kvernhushaugane.

Med i prosjektet er også omfattende ledningsarbeid for Alver kommune, i tillegg til kabelarbeider.

ILLUSTRASJON: Statens vegvesen bygger ny rundkjøring ved Knarvik senter, på E39 nord for Bergen. Anleggsarbeidet varer i to år.
I uke 9 starter bygging av ny rundkjøring ved Knarvik senter, på E39 nord for Bergen. Anleggsarbeidet varer i to år.
Aktuelt for fylke(r): Vestland