Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ny E134 over Meheia mellom Kongsberg og Notodden kan fremdeles være byggeklar om et par år uansett om det blir valgt smal 4-felt eller 2/3-felt.

kvartett med mennesker utendørs etter et møte
Trude Holter i Statens vegvesen flankert av f.v. Asbjørn Gardsjord og Kjell Solheim fra Vegforum Øst-Vest og daglig leder Pål Kårbø i E134 Haukelivegen AS. (Foto: Kjell Wold)

Det tror prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen. Selv om Notodden og Kongsberg kommune i fjor høst sa ja til Vegvesenets forslag om smal 4-felt, vil det ikke være nødvendig med ny reguleringsplanbehandling dersom det skulle ende med nedskalert veg til 2/3-felt.

Kommunene vil ha vegen

-Begge kommuner er så interessert i å få vegen bygd at de ikke krever ny runde med reguleringsplanbehandling. Derfor tror vi at uansett hva slags vegløsning vi ender opp med kan vegen stå ferdig i 2027, sier Trude Holter.

bratt og svingete veg med mange biler
Dagens E134 opp fra Notodden mot Meheia har 8-9 prosent stigning på det meste, ny veg blir på maks 5 prosent og med lange forbikjøringsstrekninger selv om det skulle bli to/tre-felt. (Foto: Kjell Wold)

På et godt besøkt pressetreff på Elgsjø tirsdag redegjorde prosjektlederen i Statens vegvesen for status for prosjektet pr. juni 2022. Hun gikk gjennom hva som har skjedd det siste tre-kvart året, og hvordan hun ser for seg den videre saksgangen i det viktige vegprosjektet over flaskehalsen Meheia.

Dette har skjedd siden i fjor

Etter at smal 4-feltsplanen ble vedtatt i Kongsberg og Notodden i månedsskiftet oktober/november 2021, har dette skjedd:

Statens vegvesen har fått i oppdrag av departementet å se på konsekvenser av følgende forhold:

1)Konsekvenser av endret standard for E134 Saggrenda-Elgsjø

2)Konsekvenser av endringer i vegnormalene

I Statens vegvesens gjennomføringsplan for store vegprosjekter er E134-prosjektet på femteplass. Det pågår drøftinger om lokalpolitisk enighet om brukerfinansiering/bompenger. Her er det viktig at partene raskt kan bli enige om en løsning. Andre aktiviteter så langt i 2022 er månedlige forundersøkelser om vannkvalitet, supplerende grunnundersøkelser og igangsatt grunnerverv.

to personer ved sjø og veg
Prosjektleder i Statens vegvesen Trude Holter og regiondirektør i NLF, Roy N Wetterstad. Han er tilfreds med at vegen er prioritert, mens sterkt imot at ny vei kan bli redusert til 2/3-felts veg i steden for smal 4-felt. (Foto: Kjell Wold)

Videre framdrift

Med bakgrunn i det som har skjedd det siste halvåret ser Statens vegvesen for seg denne mulige framdriftsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø uansett valg av vegstandard:

2022: Lokalpolitisk tilslutning til bompenger, 2023: ekstern kvalitetssikring (KS2) og Stortingsbehandling, 2024: anskaffelse av totalentreprenør med forhandling, 2025-2027: bygging.

trafikkert veg med svinger og bratte  bakker
Veien over Meheia fra Notodden mot Kongsberg er krevende for spesielt tunge kjøretøy. Ny veg vil gjøre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten mye bedre. (Foto: Kjell Wold)

Ja fra E134-grupper - nei fra NLF

Representanter for de to interesseorganisasjonene som jobber for E134 på tvers av Sør-Norge sier seg fornøyd med at en mulig 2/3-felts løsning ikke vil forsinke prosjektet i vesentlig grad, mens Norges Lastebileier Forbund (NLF) ikke er tilfreds med annet enn en smal 4-feltsløsning.

-Statens vegvesen og sentrale myndigheter sier hensynet til varetransporten veier tungt i vurderingen av nye vegløsninger på E134 mellom Øst- og Vestlandet. Da synes vi det er rart at en nå kanskje går for en nedskalert løsning, sa regiondirektør Roy N Wetterstad i NLF, avdeling Buskerud, Vestfold og Telemark.

 

Aktuelt for fylke(r): Viken