Grønt lys for ny E134 over Meheia

— Reguleringsplanen for 15 kilometer ny E134 mellom Saggrenda i Kongsberg og Elgsjø i Notodden er nå vedtatt i begge kommuner.

Skogbrann i vegplanleggingen

— En skogbrannøvelse i furuskogen ved Elgsjø i Notodden kan gi viktige miljøbidrag til planleggingen av ny E134 gjennom området.