Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Ferjesambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik stenger i 11 uker fra 1. april. Samme dag åpner sambandet E6 Bognes-Skarberget.

Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB AS er omtrent halvvegs i ombygging og utbygging av nye ferjeleier i Tysfjorden. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge.

Kart som viser de fire ferjeleiene i sambandet rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.
Sambandene rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.

Fra 1. april stenges derfor rv. 827 Drag-Kjøpsvik i to og en halv måned. Trafikken rutes i denne perioden over sambandet E6 Bognes-Skarberget, som da åpnes igjen etter å ha vært stengt siden nyttår. Omkjøringen skiltes med lystavle i Dragskrysset i sør og ved Efjord i nord.

Styrker det åpne sambandet

Når bare ett ferjesamband er åpent betjenes det med to ferjer. Det vil si at MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget 1. april. Og motsatt flyttes MF Melshorn til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget må stenges i september. (Se stenge- og rutetabeller under)

Fra 27.5.22 planlegges det ytterligere ferjekapasitet på Bognes-Skarberget. Denne ruten er ikke endelig satt.

Skyssbåt

Det er satt opp skyssbåt for skoleelever og pendlere over Drag–Kjøpsvik så lenge sambandet er stengt. (Se info og rutetider under)

Grønt, sikkert og tilgjengelig

Ombyggingen er et ledd i det grønne skiftet. Når de fire ferjeleiene står ferdig i desember 2022, setter Statens vegvesen inn nullutslippsferger (El-ferjer) i begge samband. Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.

Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten.
Etter ombyggingen får fergeleiet ved Kjøpsvik nesten doblet kapasiteten. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Kontinuerlig byggeaktivitet

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter ved de fire ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk. Områdene der byggingen pågår kan være uoversiktlige. Vær aktsom og vis ekstra hensyn til de som jobber der.

Bildet viser Omfattende ombygging av ferjeleiet på Drag. Det skal blant annet tilpasses drift med nullutslippsferger (El-ferjer) Foto: Statens vegvesen
Omfattende ombygging av ferjeleiet på Drag. Det skal blant annet tilpasses drift med nullutslippsferger (El-ferjer) Foto: Statens vegvesen

Stenging vil skje i følgende perioder:

Drag-Kjøpsvik:

01.04.2022

15.06.2022

(2,5 mnd.)

01.09.2021

31.10.2021

(2 mnd.)

Bognes-Skarberget:

01.09.2022

30.11.2022

(3 mnd.)

01.01.2022

31.03.2022

(3 mnd.)

Ny ruteplan i perioder ved stenging

For periodene med stenging vil ny ruteplanen se slik ut fram til 26.5.22.


Ruteplan Bognes‐Skarberget

 

Ruteplan Drag‐Kjøpsvik i stengeperioder

Skarberget

Bognes

 

Fra Kjøpsvik

Fra Drag

00:40

00:40

 

05:50

05:50

02:00

02:00

 

06:50

06:50

04:40

04:40

 

08:00

08:00

06:00

06:00

 

08:50

08:50

07:20

07:20

 

10:00

10:00

08:40

08:40

 

11:10

11:10

09:20

09:20

 

12:00

12:00

10:20

10:20

 

13:00

13:00

11:00

11:00

 

14:00

14:00

11:40

11:40

 

15:00

15:00

12:20

12:20

 

16:00

16:00

13:00

13:00

 

17:00

17:00

13:40

13:40

 

18:00

18:00

14:20

14:20

 

19:00

19:00

15:00

15:00

 

20:10

20:10

15:40

15:40

 

21:00

21:00

16:20

16:20

 

22:00

22:00

17:00

17:00

 

23:00

23:00

17:45

17:45

 

01:00

01:00

18:40

18:40

 

02:00

02:00

19:20

19:20

 

 

 

20:20

20:20

 

 

 

22:00

22:00

 

 

 

23:20

23:20

 

 

 

Skyssbåt Drag-Kjøpsvik

Sambandet Drag-Kjøpsvik brukes til jobbpendling samt ukependling for skoleelever. For å opprettholde et best mulig transporttilbud for de reisende har Statens Vegvesen leid inn skyssbåten «M/S Sjøsprint» alle hverdager i de periodene ferjesambandet er stengt.  

Fartøyet er operert av Brødrene Johansen Skyssbåter AS og sertifisert for inntil 31 personer. Båten ble brukt ved forrige stenging fra 1. september til 1. november. Marsjfart er ca. 23 knop og overfartstiden beregnes til ca. 25 minutter. Billettpriser pr overfart er satt til kr 25.- for barn og honnør og kr 50.- for voksne.

Fartøyet vil ha følgende avganger:

Alle hverdager

Fra Drag

Fra Kjøpsvik

Mandag-fredag

06:50

16:00

Fredag

16:45

 

NB: Skyssbåten kjøres ikke disse helligdagene

  • I påskehøytiden 14. 15. og 18. april 2022
  • Nasjonaldagen 17. mai 2022
  • Kristi Himmelfartsdag 26. mai 2022
  • Andre pinsedag 6. juni 2022

 Annen kollektivtransport

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder påvirkes. Korrespondanse er ivaretatt. Vi ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Endringer og annen vil informasjon om bussruten vil publiseres der. 


Kontaktpersoner

For informasjon om ferjedrift og ruter:

Steinar Simonsen
Mobil:91340435
E-post:

-------------

For informasjon om utbyggingen:

Knut Sjursheim
Prosjektleder, Statens vegvesen Utbygging Nord
Mobil: 97099993
E-post:

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Hamarøy, Narvik