Du må fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023 om du bruker medisin som senker blodsukkeret og førerkortet er gyldig i over fem år fra det ble utstedt.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

  • har inntil fem års gyldighet på førerkortet
  • har diabetes, men ikke bruker blodsukkersenkende legemidler

Har du førerkort med gyldighet på mer enn fem år, har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, må du fornye førerkortet. Det nye førerkortet ditt får maksimalt fem års gyldighet for vanlig personbil.

Siste frist er 1. januar 2023

Vi må motta ny helseattest i original innen 1. januar 2023. Det anbefales derfor at du oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen, for å unngå ventetid på nytt førerkort.

Slik leverer du helseattest

Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. I forbindelse med koronapandemien godtar vi for øyeblikket helseattester som er opptil seks måneder gamle.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Når vi har registrert attesten

  • mottar du en bekreftelse på SMS og e-post
  • kan du se at den er registrert på Din side

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften § 4-1 er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B).

Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene). Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerrett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.