Førere som har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, skal fra 1. januar 2023 ha maksimalt fem års gyldighet på førerkort i lette klasser.

De som ikke allerede har et førerkort med tidsbegrensning på inntil fem år, må få ny helseattest og fornye førerkortet, før de kan kjøre.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

  • har diabetes type 2 og du har inntil fem års gyldighet på førerkortet fra utstedelsesdato

eller

  • har diabetes type 2 og ikke bruker blodsukkersenkende legemidler

Du trenger heller ikke gjøre noe hvis du er over 80 år og har gyldig førerkort. 

Snakk med legen din om du er usikker på om du trenger en helseattest.

Slik leverer du helseattest

Lever helseattest først

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Spør fastlegen din om han/hun kan sende helseattesten digitalt til Statens vegvesen. Attesten vil da bli registrert hos oss straks legen har oversendt den.

Hvis legen ikke har denne muligheten, kan du sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den på en trafikkstasjon.

Så snart helseattesten er registrert hos Statens vegvesen, vil du motta en SMS fra oss om dette.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Når vi har registrert attesten

  • mottar du en bekreftelse på SMS og e-post
  • kan du se at den er registrert på Din side

Bestill time på en trafikkstasjon

Hvis førerkortet ditt er utstedt før 2012, må du ta nytt bilde til det nye førerkortet. Det gjør du på en trafikkstasjon.

Hvis du har byttet navn etter at ditt nåværende førerkort ble utstedt, må du bestille nytt førerkort på en trafikkstasjon.

Bestill time for å fornye førerkortet, så slipper du å vente på trafikkstasjonen.

Bakgrunn for endringen

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften § 4-1 er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B).

Det er krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene). Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerrett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.