Førere som har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, skal fra 1. januar 2023 ha maksimalt fem års gyldighet på førerkort i lette klasser.

De som ikke allerede har et førerkort med tidsbegrensning på inntil fem år, må få ny helseattest og fornye førerkortet, før de kan kjøre.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

  • enten har diabetes type 2 og du har inntil fem års gyldighet på førerkortet fra utstedelsesdato
  • eller du har diabetes type 2 og ikke bruker blodsukkersenkende legemidler
  • er over 80 år og har et gyldig førerkort. 

Snakk med legen din om du er usikker på om du trenger en helseattest.

Slik leverer du helseattest

Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. 

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den. Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Når vi har registrert attesten

  • mottar du en bekreftelse på SMS og e-post
  • kan du se at den er registrert på Din side

Bestill time på en trafikkstasjon

Hvis førerkortet ditt er utstedt før 2012, må du ta nytt bilde til det nye førerkortet. Det gjør du på en trafikkstasjon. Nytt førerkort må bestilles på trafikkstasjonen dersom du har byttet navn etter at ditt nåværende førerkort ble utstedt.

Bestill time på trafikkstasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen av førerkortforskriften § 4-1 er at EUs førerkortdirektiv stiller krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1 (inkl. klasse B).

Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene). Den enkelte pasient skal kunne følges opp med tanke på førerrett, og mange som bruker blodsukkersenkende legemidler, vil på et tidspunkt trenge legemidler som kan medføre alvorlig hypoglykemi.