Har du førerrett som utløp mellom september 2020 og utgangen av juni 2021, blir den automatisk forlenget. Den er gyldig i 10 måneder lenger enn det som står på førerkortet ditt.

 

Hvis du er over 80 år, må du likevel fornye førerkortet med helseattest. Det gjelder også hvis du fyller 80 år innen forlengelsen av førerretten utløper. Les mer om forlengelsen av utløpt førerrett.

Du kan fornye førerkort og førerkortklasser på en trafikkstasjon eller gjøre det selv på Din side.

Fornye førerkortet Logg inn

Det er billigere å fornye førerkort på nett enn ved en trafikkstasjon. Vi sender det nye førerkortet til deg i posten, vanligvis i løpet av to uker.

Skal du fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time.

Se også:

Lever helseattest først

Skal du fornye tunge klasser, har begrensninger i gyldigheten på førerkortet på grunn av helse eller har fylt 80 år, må du levere en helseattest før du kan fornye førerkortet ditt. Du får helseattesten av legen din etter en helseundersøkelse. 

Du trenger ikke levere en helseattest hvis du skal fornye førerkortet med mørkekjøring eller sikkerhetskurs på bane, på grunn av navneendring eller med nytt bilde.

Send helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. I forbindelse med koronapandemien godtar vi for øyeblikket helseattester som er opptil seks måneder gamle.

Du kan sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Når vi har registrert attesten

Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Fornye på nett

Du kan fornye førerkortet på Din side. Det gamle førerkortet ditt blir ugyldig når du bestiller nytt førerkort. 

Makuler det gamle førerkortet

Når du fornyer førerkortet på nett, er du ansvarlig for å makulere det gamle førerkortet ditt. Du kan også levere det inn til en trafikkstasjon.

Fornye på en trafikkstasjon

Du må fornye førerkortet og førerkortklassene på en trafikkstasjon hvis

  • bildet på førerkortet ditt er tatt før 1. januar 2012
  • du har endret navn

Hvis du må ha nytt bilde, får du beskjed om dette hvis du forsøker å fornye førerkortet på Din side.

Hvis du vil fornye førerkortet på en trafikkstasjon, må du bestille time på forhånd. Ta med helseattesten og en eventuell synsattest til trafikkstasjonen. Du må også ha med deg gyldig legitimasjon og det gamle førerkortet. Må du ha nytt bilde, tar du det på trafikkstasjonen. Dette koster ekstra.

Slik får du et midlertidig førerbevis

Hvis du har digitalt førerkort, viser Førerkort-appen et midlertidig førerbevis når du har bestilt fornyelse av førerkortet ditt. Hvis du ikke har digitalt førerkort, får du et midlertidig førerbevis slik:

  • Hvis du fornyer på nett, kan du skrive det ut når du har betalt.
  • Hvis du fornyer på en trafikkstasjon, får du det utlevert når du har betalt.

Det midlertidige førerbeviset er kun gyldig i Norge.