Gyldighetsdatoen for førerkortet ditt kan være satt fordi du hadde svekket helse eller manglet mørkekjøring da det ble utstedt. Datoen står på førerkortet.

Uansett hvilken gyldighetsdato det står på førerkortet, må du fornye det når du fyller 80 år. Du vil motta et varsel tre måneder før førerkortklassen utløper. 

Forny førerkortet på Din side

Du kan fornye førerkortet digitalt på Din side eller på en trafikkstasjon. Bestill time for å fornye eller innbytte førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Hva omfatter de lette klassene?

De lette førerkortklassene er moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T).

Hvis helsen din er årsaken til at du må fornye førerkortet

Du må levere gyldig helseattest og eventuelt synsattest før du kan fornye førerkortet. Du får attestene fra en lege, offentlig godkjent optiker eller øyelege. 

Send syns- eller helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Spør fastlegen din om han/hun kan sende helseattesten digitalt til Statens vegvesen. Attesten vil da bli registrert hos oss straks legen har oversendt den.

Hvis legen ikke har denne muligheten, kan du sende helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon.

Så snart helseattesten er registrert hos Statens vegvesen, vil du motta en SMS fra oss om dette.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert syns- eller helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Når vi har registrert attesten

  • mottar du en bekreftelse på SMS og e-post
  • kan du se på Din side at den er registrert

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Manglende kurs i mørkekjøring

Hvis du har tatt kurs i mørkekjøring etter at førerkortet ditt ble utstedt, kan du fornye det så snart trafikkskolen har meldt inn til oss at du har tatt kurset. Du trenger ikke levere helseattest for å fornye førerkortet ditt.

Utløper førerkortet ditt når du fyller 75 år?

Hvis førerkortet ditt utløper når du fyller 75 år, kan du fornye det uten helseattest. Det blir da gyldig til dagen før du fyller 80 år.

Tidligere trengte du helseattest for å fornye førerkort når du fylte 75 år.

Husk at du uansett må oppsøke lege hvis du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Fornyelse når du nærmer deg eller har fylt 80 år

Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil tre år, alt etter din helsetilstand. Gyldigheten på det nye førerkortet ditt blir satt ut fra helseattestens utstedelsesdato.