Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din.

Førerkortet er gyldig til du fyller 75 år

Er førerkortet ditt gyldig til du blir 75 år og du fortsatt vil ha førerrett, må du fornye førerkortet ditt. Du må ikke levere helseattest.

Det nye førerkortet ditt vil bli gyldig til dagen før du fyller 80 år. Vil du ha førerrett etter dette må du levere helseattest.

Fornyet førerkortet med helseattest før 19. juni 2019

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Hvis du gjorde dette, og førerkortet ditt utløper før du fyller 80 år, er det gyldigheten på helseattesten som avgjør hvordan du fornyer førerkortet.

Fikk helseattest med gyldighet på tre år

Hvis legen ga deg en helseattest med vanlig gyldighet på tre år, kan du fornye førerkortet ditt med eller uten ny helseattest.

  • Fornyer du uten helseattest vil det nye førerkortet ditt vil bli gyldig til dagen før du fyller 80 år.
  • Fornyer du med helseattest vil det nye førerkortet ditt bli gyldig like lenge som helseattesten er gyldig, vanligvis tre år.

Fikk helseattest med mindre enn tre års gyldighet

Fikk du en helseattest med mindre enn tre års gyldighet må du levere ny helseattest for å fornye førerkortet når det utløper.

Førerkortet er gyldig til etter at du fyller 80 år

Hvis du har fornyet førerkortet ditt og det er gyldig til etter at du fyller/fylte 80 år, forholder du deg til gyldigheten på førerkortet. Når det utløper må du fornye med ny helseattest.

Førerkortet er gyldig til du fyller 100 år

Gyldigheten til førerkort som ble utstedt før 2013, har blitt kortet ned. Fristen for når du må fornye førerkortet avhenger av når førerkortet ditt ble utstedt.

Slik fornyer du førerkortet med helseattest

Få ny attest fra en lege

Hvis helsen din er årsaken til at du må fornye førerkortet, må du levere gyldig helseattest og eventuelt synsattest før du kan fornye førerkortet.

Send originalversjonen av ny helseattest til en trafikkstasjon

Adressen finner du på trafikkstasjonen sin side.

Helseattesten kan vanligvis ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. I forbindelse med koronapandemien godtar vi for øyeblikket helseattester som er opptil seks måneder gamle.

Vent på en bekreftelse fra oss om at helseattesten er registrert

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Du mottar du en bekreftelse på SMS og e-post når vi har registrert attesten. Du kan også se på Din side at den er registrert.

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Forny førerkortet ditt på Din side

Når du har mottatt beskjed om at helseattesten din er registrert kan du fornye førerkortet digitalt på Din side.

Forny førerkortet på Din side

Du kan også gjøre det på en trafikkstasjon. Vi anbefaler deg å bestille time før du drar til trafikkstasjonen.

Makuler eller lever inn det gamle førerkortet ditt

Det gamle førerkortet ditt blir ugyldig når du bestiller nytt førerkort. Når du fornyer førerkortet på nett, er du ansvarlig for å makulere det gamle førerkortet ditt.

Du kan også levere det inn til en trafikkstasjon.

Finn trafikkstasjon

Få midlertidig førerbevis

Hvis du har digitalt førerkort, viser Førerkort-appen et midlertidig førerbevis når du har bestilt fornyelse av førerkortet ditt.

Hvis du ikke har digitalt førerkort, får du et midlertidig førerbevis slik:

  • Hvis du fornyer på nett, kan du skrive det ut når du har betalt.
  • Hvis du fornyer på en trafikkstasjon, får du det utlevert når du har betalt.

Det midlertidige førerbeviset er kun gyldig i Norge.

Du skal ikke kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Er du usikker på om du oppfyller helsekravene så spør legen din om du trenger helseattest selv om du ikke har fylt 80 år.

Legen har plikt til å melde fra til statsforvalteren hvis du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.