Har du førerrett som utløp mellom september 2020 og utgangen av juni 2021, blir den automatisk forlenget. Den er gyldig i 10 måneder lenger enn det som står på førerkortet ditt.

 

Hvis du er over 80 år, må du likevel fornye førerkortet med helseattest. Det gjelder også hvis du fyller 80 år innen forlengelsen av førerretten utløper.

Les mer om forlengelsen av utløpt førerrett.

Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din. Helseattesten kan være gyldig i inntil tre år.

Er førerkortet ditt gyldig til du fyller 80 år eller 100 år?

I begge tilfeller må du fornye det med helseattest senest når du fyller 80 år. 

Er førerkortet ditt gyldig til etter du fyller 80 år fordi du tidligere har fornyet det?

Når førerkortet utløper, må du levere ny helseattest for å fornye det.

Før du fyller 80 år, trenger du vanligvis ikke levere helseattest

Er førerkortet ditt gyldig til du fyller 75 år?

Du må fornye førerkortet ditt, men skal ikke levere helseattest. Det nye førerkortet ditt utløper dagen før du fyller 80 år.

Førerkort som utløper ved 75 år, ble utstedt da dette var aldersgrensen for å levere helseattest. 

Hvis du tidligere har fornyet førerkortet ditt med helseattest 

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Hvis du gjorde dette, og førerkortet ditt utløper før du fyller 80 år, gjelder følgende:

Hvis legen ga deg en helseattest med vanlig gyldighet

Du kan fornye førerkortet ditt med eller uten helseattest.

  • Fornyer du uten helseattest: Det nye førerkortet ditt utløper dagen før du fyller 80 år.
  • Fornyer du med helseattest: Det nye førerkortet ditt blir gyldig i tre år hvis legen gir deg en helseattest med vanlig gyldighet.

Hvis legen ga deg en helseattest med mindre enn tre års gyldighet

Du må levere ny helseattest for å fornye førerkortet når det utløper.

Er du usikker på om du oppfyller helsekravene til førerkort?

Spør legen din om du trenger helseattest selv om du ikke har fylt 80 år.

Når du fornyer førerkortet med helseattest

Du får attesten fra legen din etter en helseundersøkelse. I noen tilfeller må du også levere synsattest fra en optiker eller øyelege. Dette avklarer du med legen din. 

Attesten kan være gyldig i inntil tre år. Førerkortet blir gyldig like lenge som attesten.

For å ha uavbrutt førerrett må du fornye førerkortet med en ny helseattest før det utløper. Du kan se utløpsdatoen bak på førerkortet. 

Send helseattesten til din lokale trafikkstasjon

Vi må ha originalversjon av attesten din. Den kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. Du kan sende den i posten til din lokale trafikkstasjon. Du kan også selv levere den.

Du kan fornye førerkortet ditt når vi har registrert helseattesten din

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Når vi har registrert attesten

Gyldigheten på det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Fornye på nett eller trafikkstasjon

Du kan fornye førerkortet på Din side. Du kan også fornye det på en trafikkstasjon, men da må du bestille time på forhånd. 

Sykdom og kjøring

Husk at du ikke må kjøre ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til statsforvalteren hvis du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.