Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din.

 Slik fornyer du førerkortet med helseattest

Få en ny attest fra en lege

Du må levere gyldig helseattest og eventuelt synsattest før du kan fornye førerkortet. Du får attesten fra en lege, offentlig godkjent optiker eller øyelege.

Send eller lever den nye helseattesten til en trafikkstasjon

Helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den. Vi må ha den originale helseattesten din. Du kan derfor ikke sende den til oss på e-post. 

Gyldigheten for det nye førerkortet blir satt ut fra den datoen helseattesten ble utstedt.

Spør fastlegen din om han/hun kan sende helseattesten digitalt til Statens vegvesen. Attesten vil da bli registrert hos oss straks legen har oversendt den.

Hvis legen ikke har denne muligheten, kan du sende den originale helseattesten i posten til din lokale trafikkstasjon.

Du kan også levere helseattesten på en trafikkstasjon. Bestill time for å levere helseattesten selv, så slipper du å vente.

Vent på en bekreftelse fra oss om at helseattesten er registrert

Det kan ta opptil en uke fra vi mottar attesten, til vi har registrert den.

Du mottar en bekreftelse på SMS og e-post når vi har registrert attesten. Du kan også se på Din side at den er registrert.

Gyldigheten på det nye førerkortet ditt blir satt ut fra den datoen attesten ble utstedt.

Forny førerkortet ditt

Når du har mottatt beskjed om at helseattesten din er registrert, kan du fornye førerkortet digitalt på Din side.

Forny førerkortet på Din side

Du kan også fornye det på en trafikkstasjon, da leverer du den originale helseattesten ved oppmøte. Bestill time for å fornye førerkortet på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Makuler eller lever inn det gamle førerkortet ditt

Det gamle førerkortet ditt blir ugyldig når du bestiller nytt førerkort. Når du fornyer førerkortet på nett, er du ansvarlig for å makulere det gamle førerkortet ditt.

Du kan også levere det inn på en trafikkstasjon. Bestill time for å levere inn det gamle førerkortet ditt på en trafikkstasjon, så slipper du å vente.

Få midlertidig førerbevis

Hvis du har digitalt førerkort, viser Førerkort-appen et midlertidig førerbevis når du har bestilt fornyelse av førerkortet ditt.

Hvis du ikke har digitalt førerkort, får du et midlertidig førerbevis slik:

  • Hvis du fornyer på nett, kan du skrive det ut når du har betalt.
  • Hvis du fornyer på en trafikkstasjon, får du det utlevert når du har betalt.

Det midlertidige førerbeviset er kun gyldig i Norge.

Du skal ikke kjøre ved kortvarig sykdom, ved helsesvekkelse eller hvis du bruker medikamenter som gjør at du ikke kan kjøre på en trygg måte. Er du usikker på om du oppfyller helsekravene, så spør legen din om du trenger helseattest selv om du ikke har fylt 80 år.

Legen har plikt til å melde fra til statsforvalteren hvis du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

Er førerkortet ditt gyldig til du fyller 75 år?

Er førerkortet ditt gyldig til du blir 75 år, og du fortsatt vil ha førerrett, må du fornye førerkortet ditt. Du må ikke levere helseattest.

Er bildet på førerkortet ditt tatt i 2012 eller senere, kan du fornye førerkortet på Din side.

Er bildet på førerkortet ditt tatt før 2012, må du på en trafikkstasjon og ta nytt bilde før du fornyer førerkortet. Når bildet er tatt, kan du velge om du vil fornye førerkortet på en trafikkstasjon eller gjøre det hjemme på Din side.

Fornyet førerkortet med helseattest før 19. juni 2019

Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Hvis du gjorde dette, og førerkortet ditt utløper før du fyller 80 år, er det gyldigheten på helseattesten som avgjør hvordan du fornyer førerkortet.

Fikk helseattest med gyldighet på tre år

Hvis legen ga deg en helseattest med vanlig gyldighet på tre år, kan du fornye førerkortet ditt med eller uten ny helseattest.

  • Fornyer du uten helseattest, vil det nye førerkortet ditt vil bli gyldig til dagen før du fyller 80 år.
  • Fornyer du med helseattest, vil det nye førerkortet ditt bli gyldig like lenge som helseattesten er gyldig, vanligvis tre år.

Fikk helseattest med mindre enn tre års gyldighet

Fikk du en helseattest med mindre enn tre års gyldighet, må du levere ny helseattest for å fornye førerkortet når det utløper.

Er førerkortet gyldig til etter at du fyller 80 år?

Hvis du fornyet førerkortet ditt med helseattest ved fylte 80 år, er det gyldigheten på førerkortet som gjelder.

Når det utløper, må du fornye med ny helseattest fra legen din.