Gyldigheten til førerkort som ble utstedt før 2013, har blitt kortet ned. Gjelder det førerkortet ditt, kan du se hvor lenge det er gyldig, på denne siden.

Hvor lenge er førerkortet ditt gyldig? 

Hvis gyldighetsdatoen som står på førerkortet ditt, er hundreårsdagen din, kan du se når du senest må fornye det her. Se under den typen førerkort du har:

Rosa førerkort i bankkortstørrelse (EØS-modell 1 og 2)

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må du fornye det innen utgangen av 2032.

Er førerkortet ditt utstedt 19. januar 2013 eller senere, gjelder gyldighetsdatoen som står på baksiden av førerkortet.

Stort rosa førerkort (Wien-modell 1 og 2) 

Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må du fornye det innen utgangen av 2022.

Grønt førerkort

Grønne førerkort er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, har du derfor ikke førerrett før du fornyer det. 

Unntak: Hvis du har fast bopel i utlandet, kan du ikke få utstedt nytt norsk førerkort. Hvis du fortsatt oppfyller helsekravene til førerkort, kan du derfor bruke ditt grønne førerkort i Norge inntil du fyller 80 år.

Nærmer du deg 80 år?

Hvis du fortsatt ønsker å ha førerkort etter at du har fylt 80 år, må du levere helseattest fra legen din.

Hvordan fornyer du førerkortet?

Førerkort som ble utstedt før 2012

Du må fornye førerkortet med nytt bilde. Det kan du bare gjøre på en trafikkstasjon, og du må bestille time til fornyelsen.

Førerkort som ble utstedt i perioden 1. januar 2012 til og med 18. januar 2013

  • Førerkortet blir gyldig i 15 nye år hvis du fornyer det med nytt bilde. Det kan du bare gjøre på en trafikkstasjon.
  • Førerkortet får kortere gyldighet hvis du fornyer det uten å få nytt bilde. Det kan du gjøre på Din side eller på en trafikkstasjon. Førerkortet blir da gyldig i 15 år fra den datoen det nåværende førerkortet ditt ble utstedt.