Gyldig til-datoen for førarkortet ditt kan vere sett fordi du hadde svekka helse eller mangla mørkekøyring då det vart utferda. Datoen står på førarkortet.

Uansett kva for ein gyldig til-dato det står på førarkortet, må du fornye det når du fyller 80 år. Du vil få eit varsel tre månader før førarkortklassen går ut.

Forny førarkortet på Di side

Du kan fornye førarkortet digitalt på Di side eller på ein trafikkstasjon. Vi anbefaler deg å bestilla time for fornying. Bestiller du ikkje time, må du rekna med ventetid.

Kva omfattar dei lette klassane?

Dei lette førarkortklassane er moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T).

Dersom helsa er årsaka til at du må fornye førarkortet

Dersom helsa di er årsaka til at du må fornye førarkortet, må du levere gyldig helseattest og eventuelt synsattest før du kan fornye førarkortet. Du får attestane frå ein lege, offentleg godkjend optikar eller øyelege.

Send syns- eller helseattesten til den lokale trafikkstasjonen din.

Vi må ha originalversjonen av attesten din. Han kan ikkje vere eldre enn tre månader når vi tar imot han. I samband med koronapandemien godtar vi for augneblinken helseattestar som er opptil seks månader gamle.

Du kan sende han i posten til den lokale trafikkstasjonen din. Du kan òg levere han sjølv.

Du kan fornye førarkortet ditt når vi har registrert syns- eller helseattesten din

Det kan ta opptil ei veke frå vi tar imot attesten, til vi har registrert han.

Når vi har registrert attesten

Gyldigheita for det nye førarkortet blir sett ut frå datoen då helseattesten vart utferda.

Har tatt kurs i mørkekøyring

Dersom du har tatt eit kurs i mørkekøyring etter at førarkortet ditt vart utferda, kan du fornye det så snart trafikkskolen har meldt inn til oss at du har tatt kurset. Du treng ikkje levere helseattest for å fornye førarkortet ditt.

Går førarkortet ditt ut når du fyller 75 år?

Dersom førarkortet ditt går ut når du fyller 75 år, kan du fornye det utan helseattest. Det blir då gyldig til dagen før du fyller 80 år.

Tidlegare trong du helseattest for å fornye førarkortet når du fylte 75 år.

Hugs at du uansett må oppsøkje lege dersom du er usikker på om du oppfyller helsekrava for førarkort.

Fornying når du nærmar deg eller har fylt 80 år

Ønskjer du framleis å køyre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få ein helseattest. Han vil vere gyldig i inntil tre år, alt etter helsetilstanden din. Gyldigheita for det nye førarkortet blir sett ut frå datoen då helseattesten vart utferda.