Du må vise gyldig legitimasjon når du møter til teoriprøve og oppkøyring.

Du må òg vise gyldig legitimasjon når du skal ha utferda førarkort, kompetansebevis og mellombels køyreløyve.

Legitimasjonen må vere i original utgåve, og han kan ikkje være gått ut på dato. Sjå likevel informasjonen om mellombels godkjenning av utgått legitimasjon lenger ned på sida. Statens vegvesen godtar ikkje stadfesta kopi av legitimasjon.

Kva godtar vi som legitimasjon?

Statens vegvesen godtar følgjande legitimasjon:

 • norsk pass (ikkje naudpass)
 • norsk nasjonalt ID-kort – med og utan reiserett
 • norsk førarkort utferda etter 1. januar 1998
 • norsk digitalt førarkort
 • norsk bankkort med bilete og fødselsnummer
 • Forsvarets ID-kort
 • norsk sjøfartsbok
 • norsk reisebevis for flyktningar
 • norsk utlendingspass (ikkje godkjent dersom det er utferda for enkeltreise)
 • utanlandsk pass (ikkje naudpass)
 • nasjonalt ID-kort frå EU/EØS-land

All norsk legitimasjon skal ha både bilete og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Biletet må vere tydeleg, og det kan ikkje vere den minste tvil om at det er deg på biletet.

Vi godtar ikkje legitimasjonen dersom

 • han er øydelagd
 • fødselsnummeret/D-nummeret berre er delvis synleg
 • biletet av deg er for dårleg

Norsk førarkort

Norsk førarkort utferda før 1. januar 1998 er ikkje godkjent som legitimasjon, uavhengig av om det framleis er gyldig som førarkort eller ikkje.

Er førarkortet ditt gått ut på dato, men utferda etter 1. januar 1998, er det likevel gyldig som legitimasjon dersom det er mindre enn 15 år gamalt. Grunnen er at biletet på førarkortet er gyldig i 15 år.

Utanlandsk legitimasjon

Statens vegvesen godtar nasjonale ID-kort frå EU/EØS-land og utanlandske pass som legitimasjon dersom du oppgir heile fødselsnummeret/D-nummeret ditt (11 siffer), munnleg eller skriftleg.

Mellombels godkjenning av legitimasjon som er gått ut for inntil seks månader sidan.

Statens vegvesen er kjent med at politiet på grunn av koronapandemien har redusert kapasitet til å fornye pass.

På grunn av avgrensingane knytte til reising over landegrensene ser vi at det óg kan vere problematisk for utanlandske statsborgarar å få fornya passa sine og dei nasjonale ID-korta.

Norsk pass, norsk utlendingspass, norsk reisebevis for flyktningar, utanlandsk pass og nasjonalt ID-kort frå EØS-land, som gjekk ut for inntil seks månader sidan, er derfor godkjende som legitimasjon.

Dette gjeld berre til og med 31. desember 2021. Frå og med 1. januar 2022 godkjenner vi ikkje lenger desse utgåtte dokumenta.

Sist oppdatert:

Ta førarkort