Valgfag trafikk er et tilbud til elever i ungdomsskolen. Valgfaget inneholder alle komponentene i trafikalt grunnkurs med unntak av mørkekjøring.

Valgfag trafikk er et eget fag, og elevene skal kunne ta det uten å ta trafikalt grunnkurs. For å få valgfaget godkjent som trafikalt grunnkurs må skolen følge læreplanen for valgfaget og oppfylle kravene i trafikkopplæringsforskriften.

Disse kravene må eleven oppfylle

  • være til stede under hele opplæringen i førstehjelp og totalt 80 prosent av valgfagets 57 timer
  • være elev på 9. eller 10. trinn
  • ta mørkekjøring (trafikant i mørket) ved en trafikkskole

Dette kravet må læreren oppfylle

  • være godkjent trafikklærer, eller lærer med førerkort klasse B og spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet

Maks 18 elever kan følge undervisningen.

Når eleven har fullført valgfaget,  og skolen har meldt det inn, får eleven et bevis som gir rett til å øvelseskjøre.

Reglene ble endret 1. november 2020

Reglene for trafikalt grunnkurs i offentlig skole ble endret 1. november 2020. Det kan du lese mer om i PDF-en Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk.