For å få sjåførkort i Norge må du ha gyldig førerkort og bostedsadresse i Norge. Du kan selv søke om sjåførkort på Din side.  

Søk om sjåførkort Logg inn

Et sjåførkort brukes i en fartsskriver for å registrere om du skal kjøre, har annet arbeid, har pause eller hvile. Alle sjåfører må ha et eget kort.

Alle som utfører transport underlagt kjøre- og hviletidsreglene og som bruker et kjøretøy med digital fartsskriver, må ha sjåførkort. Dette gjelder også om du er vikar og kjører sporadisk.

Søknaden blir behandlet i løpet av 48 timer, og du kan sjekke status på søknaden på Din side. Om søknaden blir godkjent blir kortet produsert og postlagt innen tre til fem dager. Det kan altså ta opptil to uker fra bestilling til du har mottatt sjåførkortet i posten. 

Nytt sjåførkort koster 260 kroner når du søker om det på Din side. 

Kortet er gyldig i fem år, personlig og kan ikke lånes bort.  

Slik bruker du sjåførkortet 

Sjåførkortet er et smartkort som brukes i fartsskriveren. Kjøring registreres automatisk når du kjører. Når du stanser, må du selv velge om du skal utføre annet arbeid, ha pause eller hvile. 

Det er også mulig å ta utskrift fra fartsskriveren som viser din kjøre- og hviletid. Det er arbeidsgiveren din som har ansvar for å laste ned data fra sjåførkortet. Det må gjøres minst en gang i måneden.  

Slik fornyer du sjåførkort

Et halvt år før utløpsdatoen kan du fornye sjåførkortet på Din side. Det nye sjåførkortet vil da være gyldig fra dagen etter det forrige utgår.  

Tapt, stjålet eller defekt sjåførkort

Hovedregelen er at ingen kan føre kjøretøy med digital fartsskriver uten eget sjåførkort. Det er heller ikke nok at du har søkt om kort. 

Er kortet tapt, mistet, stjålet, skadet eller ikke virker må du fylle ut et tapsskjema og en søknad om nytt sjåførkort, og bestille time på en trafikkstasjon innen syv dager.

Bestill time for erstatningskort: Timebestilling (trafikkstasjoner)

Inntil du mottar nytt sjåførkort, kan du kjøre på utskrift fra fartsskriveren. Du må da ta utskrift fra fartsskriveren ved dagens start og slutt, merke utskriften med navn og førerkort- eller sjåførkortnummer og undertegne. Se detaljerte vilkår for kjøring på utskrift i artikkel 35 pkt.2 i forordning 165/2014,

Kan du dokumentere at det ikke er mulig å vise gyldig sjåførkort av ovennevnte årsaker, har du lov til å kjøre uten kort i inntil 15 kalenderdager, eller i et lengre tidsrom dersom det er nødvendig for at kjøretøyet kan kjøres tilbake til stedet der det har base.

Søk om sjåførkort på en trafikkstasjon

Om du ikke kan eller ønsker å søke om sjåførkort på nett (kun førstegangsbestilling og fornyelse), kan du fylle ut søknadsskjema på papir og bestille time på en trafikkstasjon for å søke om sjåførkort. Det koster 290 kroner å søke om sjåførkort på en trafikkstasjon. Bestilling av time kan gjøres her: Timebestilling (trafikkstasjoner)