Besøksadresse:

Nygårdsgaten 112
Bergen

Postadresse:

Postboks 874 Sentrum
5807 Bergen

Bestill, endre og avbestill time

Skal du ta teoriprøve, må du bestille time. Bestiller du time til andre besøk på trafikkstasjonen, slepp du å vente.

Bestill time

Endre og avbestille time

Du kan endre og avbestille ein time i timebestillingstenesta. Når du gjer det, må du oppgi eit referansenummer. Referansenummeret fekk du då du bestilte timen.

Endre eller avbestille time

Opningstider

Måndag
kl. 09:00–15:00
Tysdag
kl. 09:00–15:00
Onsdag
kl. 09:00–15:00
Torsdag
kl. 09:00–15:00
Fredag
kl. 09:00–15:00

Kva treng du?

Du må bestille time for å ta teoriprøve.

Tilrettelagd teoriprøve

Du kan søkje om ei tilrettelagd teoriprøve om du har lese- eller skrivevanskar eller av andre grunnar har problem med å svare på skriftlege spørsmål.

Ikkje oppkøyring ved denne trafikkstasjonen

Oppkøyring blir gjennomført på Bergen trafikkstasjon (køyretøy). Du må bestille time for å køyre opp.

Vi tilbyr ikkje køyretøykontrollar ved trafikkstasjonen vår, men du kan gjennomføre køyretøykontrollar på Bergen trafikkstasjon (køyretøy).

Kontakte trafikkstasjonen

Du kan ikkje ringe eller sende e-post direkte til trafikkstasjonen. Sjå korleis du kan kontakte Statens vegvesen.

Betaling på trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen kan du betale slik:

  • med norsk bankkort eller Mastercard (kontaktlaust eller med PIN-kode)
  • kontaktlaust med mobil eller smartklokke
  • med kontantar

Du kan ikkje betale med Vipps.

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter på trafikkstasjonen.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)