Besøksadresse:

Heiane 4
Nyborg

Postadresse:

Postboks 874
5807 Bergen

Bestill, endre og avbestill time

Vi anbefaler deg å bestille time for registrering av køyretøy og skilt. Bestiller du ikkje time, må du rekne med ventetid.

Bestill time

Endre og avbestille time

Du kan endre og avbestille ein time i timebestillingstenesta. Når du gjer det, må du oppgi eit referansenummer. Referansenummeret fekk du då du bestilte timen.

Endre eller avbestille time

Opningstider

Måndag
kl. 09:00–15:15
Tysdag
kl. 09:00–15:15
Onsdag
kl. 09:00–15:15
Torsdag
kl. 09:00–15:15
Fredag
kl. 09:00–15:15

Dine behov

Du kan ikkje ta teoriprøve på denne trafikkstasjonen.

Du må bestille time for å ta teoriprøven på Bergen trafikkstasjon (førarkort).

Du kan gi trafikkskulen fullmakt til å bestille time til oppkøyring eller bestille timen sjølv.

Vi utfører køyretøykontroll av lette og tunge køyretøy ved timebestilling.

Hente skilt

Du må bestille time for å hente skilt.

Levere skilt

Du kan levere skilt på trafikkstasjonen heile døgnet.

Sende skilt i posten

Du kan òg sende skilt i posten, til trafikkstasjonen si postadresse. Dei blir då avregistrerte frå den datoen du postla dei.

Bestill prøveskilt

Du kan bestille prøveskilt på Di side.

Kontakte trafikkstasjonen

Du kan ikkje ringe eller sende e-post direkte til trafikkstasjonen. Sjå korleis du kan kontakte Statens vegvesen.

Betaling på trafikkstasjonen

Du kan betale med bankkort (debetkort) og kontantar. Du kan ikkje betale med kredittkort.

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter på trafikkstasjonen.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)