Besøksadresse:

Heiane 4
Nyborg

Postadresse:

Postboks 874
5807 Bergen

Bestill, endre og avbestill time

Bestill time til registrering av køyretøy og skilt, så slepp du å venta på trafikkstasjonen.

Bestill time

Endre og avbestille time

Du kan endre og avbestille ein time i timebestillingstenesta. Når du gjer det, må du oppgi eit referansenummer. Referansenummeret fekk du då du bestilte timen.

Endre eller avbestille time

Opningstider

Tysdag
kl.
Onsdag
kl.
Torsdag
kl.
Fredag
kl.
Måndag
kl.

Kva treng du?

Du kan ikkje ta teoriprøve på denne trafikkstasjonen.

Du må bestille time for å ta teoriprøven på Bergen trafikkstasjon (førarkort).

Du kan gi trafikkskulen fullmakt til å bestille time til oppkøyring for deg, eller du kan bestille timen sjølv.

Vi utfører køyretøykontroll av lette og tunge køyretøy ved timebestilling.

Hente skilt

Bestill time når du skal hente skilt, så slepp du å vente på trafikkstasjonen.

Levere skilt

Du kan levere skilt på trafikkstasjonen heile døgnet.

Sende skilt i posten

Du kan òg sende skilt i posten, til trafikkstasjonen si postadresse. Dei blir då avregistrerte frå den datoen du postla dei.

Bestill prøveskilt

Du kan bestille prøveskilt på Di side.

Kontakte trafikkstasjonen

Du kan ikkje ringe eller sende e-post direkte til trafikkstasjonen. Sjå korleis du kan kontakte Statens vegvesen.

Betaling på trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen kan du betale slik:

  • med norsk bankkort eller Mastercard (kontaktlaust eller med PIN-kode)
  • kontaktlaust med mobil eller smartklokke
  • med kontantar

Du kan ikkje betale med Vipps.

Legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter på trafikkstasjonen.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)