ID-porten er ei felles innloggingsløysing til offentlege tenester på internett.

For at sikkerheita di i ID-porten skal ivaretakast på best mogleg måte, bør du vere merksam på fylgjande:

  • Sørg for at den elektroniske eininga du brukar, er oppdatert.
  • Sikre den elektroniske eininga di med passord/PIN-kode.
  • Ha oppdatert antivirus på datamaskina di.
  • Logg ut når du er ferdig.

Sikkerheitsnivå

På Di side er det informasjon og tenester som krev høgaste sikkerheitsnivå, og du må logga inn på Di side via ID-porten med BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. Du kan ikkje logge på med MinID fordi han er berre godkjent til innlogging til tenester med mellomhøyt sikkerheitsnivå.