Ditt førarkort gir deg tilgang til dei digitale førarkorttenestene våre.

I Ditt førarkort kan du mellom anna

Avgrensingar i tenestene

Med unntak av sjekk førarkort kan tenestene kun brukast av privatpersonar, ikkje av bedrifter.

Har du oppdaga ein feil eller ønsker å sende inn ein klage?

Meiner du noko er feil i opplysningane om førarkortet ditt, eller ønsker du å sende inn ein klage? Kontakt oss.