Ditt førarkort gir deg tilgang til dei digitale førarkorttenestene våre.

I Ditt førarkort kan du mellom anna

Avgrensingar i tenestene

Med unntak av sjekk førarkort, kan tenestene kun brukast av privatpersonar, ikkje av bedrifter.

Har du oppdaga ein feil eller ønsker å sende inn ein klage?

Dersom du ser noko du meiner er feil i opplysningane om førarkortet ditt, eller ønsker å sende inn ein klage, ber vi deg kontakte oss.