Det meste du gjør på en fysisk trafikkstasjon, kan du gjøre på en mobil, datamaskin eller et nettbrett. Se hvor mye du kan gjøre selv, her.

Det meste du gjør på en fysisk trafikkstasjon, kan du nå gjøre hjemme. Eller på hytta. Alt du trenger er en mobil, datamaskin eller et nettbrett. Video: Statens vegvesen.

Mest brukte tjenester

Kjøretøy

Kjøp og salg av kjøretøy

Opplysninger om eier og kjøretøy

Skilt og vognkort

Kjøretøykontroll

Bil og henger

Føreropplæring og førerkort

Føreropplæring

Søk om førerkort, bestill førerkort og meld tap

Digitalt førerkort

Sjekk andres førerkort