Alle kan be om innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger hos oss.

Be om innsyn, retting eller sletting Logg inn

Hva kan du be om innsyn i?

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. På Din side kan du selv sjekke mange av opplysningene.

Når du ber om innsyn kan du få vite

  • hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg
  • hvor disse er hentet fra
  • til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt
  • om de har blitt gitt videre til noen andre, og eventuelt hvem de har blitt gitt videre til

Ved spørsmål om førerkort og kjøretøy som ikke gjelder innsynskrav, kan du benytte kontaktskjemaet vårt.

For å kunne behandle saken din er vi avhengige av å bruke vårt sak- og arkivsystem. Dette innebærer at din henvendelse og vårt svar blir arkivert og søkbart i offentlig journal.

Statens vegvesens behandling av personopplysninger er i stor grad hjemlet i lover med tilhørende forskrifter. Det vil derfor være svært begrenset mulighet til å få opplysninger slettet.

Endre adressen som er oppført

Ønsker du å endre adressen du står oppført med på Din side, må du melde fra til folkeregisteret hos Skatteetaten.

Du kan selv  endre kontaktinformasjonen din hos Norge.no.

Når får du svar?

Du vil få svar til din digitale postkasse i løpet av 30 dager.

I noen tilfeller trenger vi mer enn 30 dager på å saksbehandle henvendelsen. I de tilfellene vil du få et foreløpig svar med begrunnelse for forsinkelsen.

Hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige eller har bedt om innsyn per post, sender vi svaret per post.

Har du spørsmål om henvendelsen mens du venter på svar, kan du kontakte oss på e-post.

Innsyn per post

Last ned passende skjema for din henvendelse og fyll det ut. Gi oss gjerne tilleggsopplysninger som spesifiserer hva du ønsker innsyn i, rettet eller slettet.

Send det utfylte skjemaet sammen med en kopi av gyldig legitimasjon per post til Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Last ned skjema 

Søke om innsyn i personopplysninger

Søke om retting av personopplysninger

Søke om å slette personopplysninger