Alle kan be om innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger hos oss.

Be om innsyn, retting eller slettingLogg inn

Hva kan du be om innsyn i?

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. På Din side kan du selv sjekke mange av opplysningene.

Når du ber om innsyn kan du få vite:

  • hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg,
  • hvor disse er hentet fra,
  • til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt, og
  • om de har blitt gitt videre til noen andre, og hvem de har blitt gitt videre til.

Ved spørsmål om førerkort og kjøretøy som ikke gjelder innsynskrav, kan du benytte kontaktskjemaet vårt.

Endre adressen som er oppført

Ønsker du å endre adressen du står oppført med på Din side må du melde fra til folkeregisteret hos Skattetaten.

Du kan selv endre kontaktinformasjonen din hos Digitaliseringsdirektoratet

For å kunne behandle saken din er vi avhengig av å bruke vårt sak- og arkivsystem. Dette innebærer at din henvendelse og vårt svar blir arkivert, og søkbar i offentlig journal.

Statens vegvesens behandling av personopplysninger er i stor grad hjemlet i lover med tilhørende forskrifter. Det vil derfor være svært begrenset mulighet til å få opplysninger slettet.

Når får du svar?

Du vil få svar til din digitale postkasse i løpet av 30 dager.

I noen tilfeller vil vi trenge mer enn 30 dager på å saksbehandle henvendelsen. I de tilfellene vil du få et foreløpig svar med begrunnelse for forsinkelsen.

Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige eller du har bedt om innsyn per post, vil vi sende svaret per post.

Har du spørsmål om henvendelsen mens du venter på svar, kan du kontakte oss på e-post: .

Innsyn per post

Du kan også be om innsyn, retting og sletting ved å sende inn et papirskjema til oss.

Last ned passende skjema for din henvendelse og fyll det ut. Gi oss gjerne tilleggsopplysninger som spesifiserer hva du ønsker innsyn i, rettet eller slettet.

Utfylt skjema og vedlagt kopi av gyldig legitimasjon sendes per post til Statens vegvesen Vegdirektoratet.