Nettsvindel blir stadig vanligere, og navnet til Statens vegvesen blir ofte misbrukt i svindelforsøk.

En av de vanligste formene for nettsvindel er phishing. Dette er en type bedrageri der svindlere sender falske e-poster eller SMS-er (også kalt SMiShing) for å lure folk til å gi opplysninger eller utbetale penger til dem.

Ikke la deg lure

Navnet til Statens vegvesen blir i økende grad misbrukt ved at det står som avsender av SMS-er og e-poster i svindelforsøk. Her kan du se noen eksempler.

Phishing – e-postsvindel

I et  svindelforsøk mottar du en e-post som ser ut til å være sendt fra Vegvesenet.

Phishing-e-post som utgir seg for å være sendt fra Vegvesenet.
Eksempel på phishing-e-post.

I e-posten står det at du har en uavklart trafikkforseelsessak. Du blir bedt om å prioritere denne saken og iverksette nødvendige tiltak for å få den avsluttet innen  syv dager.

E-posten oppfordrer deg til å finne mer detaljert informasjon og eventuelle oppdateringer vedrørende saken ved å følge en lenke som skal lokke deg inn på en falsk nettside.

SMiShing – SMS-svindel

Eksempel på svindelforsøk. Teksten er «Kjære kunde, AutoPASS minner deg om at du har ubetalte regniner, vennligst behandle dem umiddelbart. Link: [lenke]. (Svar på #1, gå ut av SMS-en og åpne SMS-aktiveringslenken igjen, eller kopier lenken til nettleseren for å åpne. Statens vegvesen Takk for støtten!».
Eksempel på svindelforsøk januar 2024. Illustrasjon: Statens vegvesen
Eksempel på SMS-svindelforsøk. Teksten i SMS-en er «Din utestående faktura til kreditor: Statens vegvesen har betalingsfrist d. 11.09.23. For å unngå innkasso [nettadresse]. Vennligst avklar saken nå REF: 57839.» Referansenummeret er en lenke.
Eksempel på SMS-svindelforsøk september 2023. Illustrasjon: Statens vegvesen
Phishing-SMS-er som skal få mottakeren til å gå inn på en falsk nettside og oppgi opplysninger.
To eksempler på SMiShing (SMS-svindel). Illustrasjon: Statens vegvesen

Et vanlig svindelforsøk der avsenderen utgir seg for å være Statens vegvesen, er en SMS som blir sendt til personer som akkurat har solgt bilen sin. To av SMS-ene på bildene viser denne typen svindel.

I SMS-en i de to første eksemplene står det «Salgsmeldingen for [kjøretøy/bobil] reg.nr [registreringsnummer] er ikke godkjent. Godkjenne nå:» etterfulgt av en lenke til en falsk nettside. Nettsiden minner om nettsidene våre og skal lokke mottakeren til å gi fra seg for eksempel BankID.

I det andre eksempelet står det «Du har mottatt en ny melding fra Statens vegvesen i Altinn. Logg inn på:» etterfulgt av en lenke til en falsk nettside.

Hva kan du gjøre for å unngå å bli lurt?

Vi gjør hva vi kan for å stanse svindlere, men det er dessverre vanskelig å gjøre noe med at noen utgir seg for å være oss. Derfor er det viktig at du er forsiktig når du mottar vedlegg eller lenker fra andre.

Du finner omfattende informasjon om hva du skal se etter, og hva du selv kan gjøre for å unngå å bli svindlet, på nettvett.no og på Politiets nettsider.

Nettvett.no

På nettvett.no finner du oppdaterte veiledninger og utfyllende informasjon om nettsvindel og sikkerhet på nett. Sidene er et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Nettsvindel (politiet.no)

Har du først blitt svindlet, er det viktig at du anmelder det til politiet så fort som mulig. Dette kan du gjøre fra siden deres om nettsvindel. Her finner du også mer generell informasjon om nettsvindel og hvordan politiet jobber mot det.