Nettsvindel blir stadig vanligere, og navnet til Statens vegvesen blir ofte misbrukt i svindelforsøk.

En av de vanligste formene for nettsvindel er phishing. Dette er en type bedrageri der svindlere sender falske e-poster eller SMS-er (også kalt SMiShing) for å lure folk til å gi opplysninger eller utbetale penger til dem.

Ikke la deg lure

Navnet til Statens vegvesen blir i økende grad misbrukt ved at det står som avsender av SMS-er og e-poster i svindelforsøk. Her kan du se noen eksempler.

SMiShing – SMS-svindel

Phishing-SMS som skal få mottakeren til å gå inn på en falsk nettside og oppgi opplysninger.
Eksempel på SMiShing (SMS-svindel). Illustrasjon: Statens vegvesen

Et vanlig svindelforsøk der avsenderen utgir seg for å være Statens vegvesen, er en SMS som blir sendt til personer som akkurat har solgt bilen sin. SMS-en på bildet viser denne typen svindel.

I SMS-en i eksempelet står det «Salgsmeldingen for bobil reg.nr [registreringsnummer] er ikke godkjent. Godkjenne nå:» etterfulgt av en lenke til en falsk nettside. Nettsiden minner om nettsidene våre og skal lokke mottakeren til å gi fra seg for eksempel BankID.

Phishing

I et annet vanlig svindelforsøk mottar du en e-post som ser ut til å være sendt fra Digipost på vegne av Vegvesenet.

Phishing-e-post som utgir seg for å være sendt fra Digipost på vegne av Statens vegvesen.
Eksempel på phishing-e-post. Illustrasjon: Statens vegvesen

I e-posten står det at du har en ufullstendig faktura fra Digipost-ledelsen. E-posten inneholder også det som skal være en melding fra Statens vegvesen. I den står det  at du må betale et fraktgebyr for å få tilgang til din digitale postkasse og lese innholdet. Under teksten er det en rød «betal»-knapp som skal lokke deg inn på en falsk nettside for å betale «fraktgebyret».

Hva kan du gjøre for å unngå å bli lurt?

Vi gjør hva vi kan for å stanse svindlere, men det er dessverre vanskelig å gjøre noe med at noen utgir seg for å være oss. Derfor er det viktig at du er forsiktig når du mottar vedlegg eller lenker fra andre.

Du finner omfattende informasjon om hva du skal se etter, og hva du selv kan gjøre for å unngå å bli svindlet, på nettvett.no og på Politiets nettsider.

Nettvett.no

På nettvett.no finner du oppdaterte veiledninger og utfyllende informasjon om nettsvindel og sikkerhet på nett. Sidene er et samarbeid mellom Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Nettsvindel (politiet.no)

Har du først blitt svindlet, er det viktig at du anmelder det til politiet så fort som mulig. Dette kan du gjøre fra siden deres om nettsvindel. Her finner du også mer generell informasjon om nettsvindel og hvordan politiet jobber mot det.