Videoer for prosjektet E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast).

Kryssing av Bjørnafjorden med ny bru

En film som viser hvordan en flytebru over Bjørnafjorden sør for Bergen kan bli seende ut. Video: Laget for Statens vegvesen av AMC.

Bru over Bjørnafjorden med forankringsløsning  

Filmen viser hvordan flytebruen over Bjørnafjorden vil bli ankret opp. Video: Statens vegvesen.

Aluminium – framtidas brubyggingsmateriale

Eit lett materiale som aluminium kan gje svært gode effektar ved bygging av bru. Bruk av aluminium i bygging av bru over Langenuen kan gje lågare kostnadar- og Co2 utslepp, redusert vedlikehald og ein fleire tusen tonn lettare bru. Filmen fortel om dei vellykka resultata frå eit FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen og eit samarbeid mellom Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF

Using a light material as aluminum can have a great impact on the future of bridge construction. This is shown in a new study led by the Norwegian Road Administration in a collaboration with Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF. Video: Zpirit, Leirvik, Hydro.