Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Tirsdag 21. juni inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte om nye Tana bru i samarbeid med Tana kommune.

Prosjektet blir en av de største nysatsingene i Nord-Norge i årene som kommer, og den nye brua blir et landemerke i Finnmark.

Statens vegvesen har nettopp etablert prosjektkontor på Deatnodearbmi industriområde ved Tana sentrum. Byggingen starter til høsten, og brua skal etter planen være ferdig i 2019. Hvem som får oppdraget med å bygge brua, blir klart etter at anbudsfristen går ut 25. august.

Under møtet som holdes i kommunestyresalen på Tana rådhus klokka 18, vil prosjektleder Kaare Ramberg og byggeleder Ole Kleven orientere om prosjektet og byggeprosessen, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Samme dag arrangerer Sapmi næringshage en samling for næringslivet i regionen der temaet er hvordan utbyggingen kan gi nye muligheter for lokal næringsutvikling og nettverksbygging.

Nye Tana bru blir den største brua i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og brutårn på 95 meter. I tilllegg til brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøringer på begge sider. Dagens bru fra 1948 vil bli revet når den nye brua står ferdig.

Les mer om prosjektet på vegvesen.no/tanabru

       

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark