Kontrakt lyst ut på rv. 509

— Den neste strekningen på Transportkorridor Vest er nå lyst ut. Interesserte entreprenører må melde sin interesse innen 17. januar 2022.

Varsel om oppstart av planarbeid rv. 509 Kontinentalveg-krysset

— Bymiljøpakken for Nord-Jæren har vedtatt at det skal kuttast i prosjekta i Bymiljøpakken. Dette inkluderer også kutt for Transportkorridor vest. Eitt av tiltaka for å redusera kostnadene er å utforme enklare kryssløysingar for området ved Kontinentalvegen.

Varsel om planarbeid rv. 509 Transportkorridor vest, Hafrsfjord bru

— Statens vegvesen gir med dette melding om at det blir starta opp reguleringsplanarbeid for Transportkorridor vest Hafrsfjord bru i Stavanger kommune og Sola kommune. Kostnadene som ligger inne i gjeldande plan er så pass høge at det vil være naudsynt med store kostnadskutt.

Varsel om planarbeid rv. 509 Transportkorridor vest, Hagakrossen

— Statens vegvesen gir med dette melding om at det blir starta opp reguleringsplanarbeid for Transportkorridor vest Hagakrossen i Sola kommune. Kostnadene som ligger inne i gjeldande plan er så pass høge at det vil være naudsynt med store kostnadskutt.

Ferdig med fire felt forbi Sola skole

— Statens vegvesen er nå ferdig med å utvide Tanangervegen til fire felt mellom Sømmebakken og Sola skole. Fredag 9. november klipper statssekretær Tommy Skjervold snora.