Oppstart 2021

Ferdig 2022

 • E39 Eikefettunnelen
 • E16 Flenjatunnelen
 • E16 Gudvangatunnelen
 • E16 Arnanipatunnelen
 • E39 Munkebotntunnelen

Oppstart 2022

Oppstart etter 2022

 • E16 Lærdalstunnelen
 • E39 Bogstunnelen
 • E39 Kjøshammartunnelen
 • E39 Breisvortunnelen
 • E39 Kongenestunnelen
 • E39 Maragjøltunnelen
 • E39 Lotetunnelen

Oppstart 2030

Oppstart etter at ny E16 Arna-Stanghelle er ferdig (2030?)

 • E16 Hettetunnelen
 • E16 Jamnatunnelen
 • E16 Bogetunnelen
 • E16 Trengereidtunnelen
 • E16 Risnestunnelen
 • E16 Romslotunnelen
Tunneloppgradering Vestland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)