Åpningsmarkeringen skjer fredag 29. september, og den norske delen av feiringen foregår på Bøkfjordbrua fra klokka 10.30. Her skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans russiske kollega, transportminister Maksim Sokolov stå for den høytidelige åpningen. Men det blir ingen tradisjonell snorklipping – i stedet skal to snorer knyttes sammen for å markere tilknytningen mellom Norge og Russland.

Dobbel markering

Senere skal det foregå en tilsvarende markering på den russiske siden av grensa, og i tillegg til de to ministrene og statssekretærer, er fylkesordfører Ragnhild Vassvik, stortingsrepresentanter fra Finnmark og representanter fra andre transportmyndigheter i Barentsregionen blant gjestene.

- Jeg er veldig glad for at både den norske og russiske samferdselsministeren prioriterer å komme til Kirkenes og til åpningsmarkeringen. Dette betyr at de betrakter Nordområdene og samarbeidet mellom våre to land som viktig, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Lokalt og folkelig

Regionvegsjefen understreker samtidig at E105 også er et viktig lokalt prosjekt, som blant annet bedrer trafikksikkerhet og trivsel i området, og åpningsmarkeringen skal også ha et folkelig preg med mange unge deltakere.

Om lag 70 musikere fra Kirkenes skolekorps og Kirkenes hornmusikk skal urframføre en helt ny marsj, skrevet at kirkenesværing og tidligere korpsdirigent Willy Andreassen. Den har fått navnet «Trifons marsj», og den første delen er inspirert av russiske marsjer, mens den andre henter elementer fra Sør-Varangersangen.

Alle 7. klassinger fra Kirkenes, Hesseng, Bjørnevatn og Sandnes skoler blir med på åpningen, og fra de lokale skolene Tårnet og Bøkfjorden deltar alle elevene.

Det er Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen som vil ønske velkommen til arrangementet på Bøkfjordbrua.

Velsignelse

I forbindelse med åpningen blir det også en velsignelseshandling for vegen og de vegfarende, i regi av biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland og metropolit Simon, som er biskop i den russisk-ortodokse kirken i Murmansk.

- I Russland er det vanlig å velsigne veger og andre nye anlegg, og ettersom dette er en felles norsk-russisk markering synes vi dette har vært en fin tradisjon å ta med. Samtidig har vi ønsket å bruke historien om Trifon, som var en munk som levde i området for 500 år siden og som har gitt navn til Trifonhøgda og den nye tunnelen. Slik markerer vi at handel, kultur og mellomfolkelig kontakt har lange tradisjoner i området, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Han kjenner ikke til at det har vært utført velsignelser i forbindelse med åpning av andre veger i Norge tidligere. Det har imidlertid vært gudstjenester på veganlegg, og også egne katolske seremonier på veganlegg for polske og spanske arbeidere.

Biskop Olav Øygard setter pris på invitasjonen til å delta med velsignelse i forbindelse med vegåpningen.

- I Finnmark og spesielt i samiske miljøer er det ikke uvanlig å velsigne nye boliger, og Den norske kirke har nettopp vedtatt et eget rituale for dette. Men så langt jeg kjenner til har det aldri vært gjort noe tilsvarende i forbindelse med en vegåpning.