E16 Skaret–Høgkastet

Strekningen E16 Skaret–Høgkastet  i Hole kommune planlegges av Statens vegvesen Region sør. Kommunedelplan for strekningen ble vedtatt av Hole kommune 20. juni 2016. Vegvesenet har startet arbeidet med reguleringsplan for prosjektet. Les mer på prosjektets hjemmeside: E16 Skaret–Høgkastet

E16 Høgkastet–Hønefoss

E16 mellom Høgkastet og Hønefoss er en del av Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 i regi av Jernbaneverket.