Under finn du dokumenta som utgjer kommunedelplanforslaget. Den versjonen som ligg her er den som utgjer det endelege planforslaget og som var førelagt Stord kommunestyre til slutthandsaming 28. april 2016.