I slutten av mars startet arbeidet med den nye Skarvbergtunnelen. De første arbeidene startet på sørsida med fjellskjæringen som skal gå fram til tunnelinnslaget, noen få hundre meter sør for innslaget til dagens tunnel på E69.

Skanska er også i gang med å bygge anleggsveg fra Skarvbergvika mot det som skal bli nordlig tunnelinnslag i Skarvbergdalen.

Det ble lagt strøm til tunnelområdet i 2017. Nå er høyspenten videreført fram til riggområdet og det nye tunnelinnslaget på nordsida, hvor arbeidet med å klargjøre området nettopp har startet.  

Byggestrøm hentes via sjøkabel i Skarvbergvika.

 

Foto: Frank Haldorsen, Statens vegvesen