Statens vegvesen har gjennom flere tiår planlagt og bygd ut E6 i Gudbrandsdalen:

  • E6 Øyer–Tretten – bygd ut som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, åpnet desember 2012
  • E6 Tretten–Frya – under planlegging (Nye veier AS)
  • E6 Frya–Sjoa – bygd ut som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, åpnet desember 2016
  • Sjoa–Otta – under planlegging (Nye veier AS)

Nye Veier AS har overtatt:

  • Den videre planleggingen og utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen er overtatt av Nye Veier AS