Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny E6 på strekningen. Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med stor stigning som gir problemer for framkommelighet.

Reguleringsplanen er vedtatt. Byggestart ikke avklart.