Storslett bru ligger på E6 og går over Reisaelva på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune. E6 er hovedferdselsåren mellom Nord- og Sør-Norge og har betydelig gjennomgangstrafikk. Det er ei øy i Reisaelva som bruene går over, det vil si at det er i prinsippet to E6-bruer over Reisaelva, den lengste er ei fagverksbru i stål og den korteste er ei stålbjelkebru. Begge bruene ble bygget i 1955.

  • Planprosjektet har i samarbeid med Nordreisa kommune utarbeidet forslag til ny detalj­regulering for ny bru. I forslag til reguleringsplan er område for midlertidig bru også med.
  • Nordreisa kommune utarbeider samtidig detaljregulering for Storslett sentrum.