E6 hele strekningen Trondheim-Melhus

E6 den sørligste strekningen fra Storler til Jaktøyen

E6 over Heimdalsmyra

Slik blir det å kjøre nye E6 over Heimdalsmyra. Animasjonen dekker strekningen som er under planlegging fra jernbaneundergangen ved Storler litt nord for Klettkrysset til Sentervegen ved City Syd.