Dronning Eufemias gate blir den nye hovedgaten gjennom Bjørvika; en 43,2 meter bred og 700 meter lang aveny som vil inneholde trikketrasé, kjørefelt, kollektivfelt og sykkelfelt i begge retninger samt to fortau. Sistnevnte blir 9,5 meter brede på nordsiden (solsiden) og 6,2 meter på sørsiden.

Dronning Eufemias gate vil binde sammen Bispegata i Gamlebyen og Prinsens gate i kvadraturen. Sammen med disse to gatene dannes en byakse i Oslo sentrum på 1 400 meter.

Dagens trikketrasé mellom Ekeberg og sentrum går i Schweigaardsgate. Når Dronning Eufemias gate åpner, flyttes trikken hit og blir et viktig element i gaten og bydelen.

Gaten blir møblert med sykkelstativ og benker av ulik størrelse.

Universell utforming
Grunntanken bak universell utforming er at enhver skal kunne bruke blant annet uteområder på en likestilt måte så langt dette er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Dronning Eufemias gates fortauer vil bli utstyrt med lede- og sperrelinjer med koder som forteller svaksynte blant annet hvor de skal gå for å holde seg på fortauet, når de kommer til en bussholdeplass og hvor de kan krysse gaten. Signalanleggene vil dessuten få egne knapper for rullestolbrukere, og stigningsforholdene ned mot fotgjengerfeltene være slake.

Beplantning
Beplantning er et svært viktig element ved Dronning Eufemias gate. Lunder av store bytrær er plantet langs begge fortauene, mens hver side av trikkeskinnene er det plantet søyleeik i samme linje som trikkemastene. Mellom disse igjen finner man klatreroser i stativ. For å hindre kryssing av trikketraseen utenom gangfeltene, er det anlagt en bøkebord i begge rabattene. At trikken i tillegg skal kjøre på et gressdekke - utenom kryss, holdeplasser og allmenninger - gjør at Dronning Eufemias gate vil fremstå som en grønn og fin parkgate.

For å gi trærne best mulige vekstvilkår, er de satt i plantekasser av betong med rom for rikelig med jord. Plantekassene har også huller i sidene, slik at røttene kan ta seg ut til det rotvennlige kultlaget rundt plantekassen.

Et foregangsprosjekt
Dronning Eufemias gate er fundamentert på en hel betongplate med peler til berg. Årsaken til dette er at grunnen for en stor del består av leirmasse, hvor det er fra 20 og helt opp mot 60 meter ned til fjell.

Til sammen rundt elleve hundre peler er slått én til to meter ned i fjellgrunnen. Oppå pelene, rundt 1,60 meter under vegoverflaten, er det støpt en betongplate. I prinsippet er derfor Dronning Eufemias gate en bro som strekker seg fra Bispegaten til Oslo S. Det er første gang i norsk historie så omfattende fundamentering av grunnen er gjennomført.

Infrastruktur
At Dronning Eufemias gate sikres mot setning, muliggjør også en sikker teknisk utførelse av infrastruktur. I vegoverbygningen er det lagt vannledning, overvannsledning og kabelkanaler med innstøpte trekkerør for blant annet høyspent og tele.