Prosjektet er et utbedringstiltak på rv. 13 Ingvaldstadsvingane Øst og -Vest.