FoU-program for effektivisering av vinterdriften gjennom å styrke vinterdriftskompetanse, kunnskapsformidling og videreutvikling av metoder og teknologi.

FoU-programmet hadde som mål å bidra til bedre framkommelighet, regularitet, sikkerhet og tilgjengelighet om vinteren for alle trafikantgrupper, med reduserte kostnader og miljøskader.

En del av aktiviteten i FoU-programmet skjedde gjennom forskningssamarbeid med NTNU og utviklingssamarbeid med entreprenører og utstyrsleverandører i driftskontrakter.

Prosjekt hadde fire fokusområder:

  • Salting og kjemikalier
  • Friksjon og vegbaneforhold
  • ITS og beslutningsstøtte
  • Metodeutvikling

Programleder var Kai-Rune Lysbakken