Forskningsprogrammet bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag om næringstransporter i by.

Bylogistikk er forflytning av varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, gjennom og innen byen. Det overordnede målet er at bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Det er viktig å forstå hvordan summen av de private løsningene blir for byen, og hvordan regelverk, økonomiske virkemidler, infrastruktur, arealbruk sammen med næringslivets egne tiltak kan forme den samlede bylogistikken.

Bedriftene skal legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og tilrettelegging for effektive og miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar.

Programmet har pågått fra 2016 til 2022, med en økonomisk ramme på 30 millioner kroner. Forskningsaktiviteten er avslutet, og de siste rapportene blir publisert fortløpende. Sluttrapport kommer til høsten 2022.