Formålet med trinnvis utvikling av strekningene er å skape forutsigbar og effektiv gjennomføring av planlegging, bygging, drift og vedlikehold av veien,

Klikk deg inn på den aktuelle strekningen for å få detaljert informasjon om det enkelte prosjektet.

E39 Stavanger–Bergen inkl. Ringveg øst

Strekningen er om lag 220 km lang og er svært viktig for godstransport, turisttrafikk og regional utvikling på Vestlandet.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E134 Kongsberg–Haugesund

Strekningen er om lag 363 km lang og er en prioritert hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. E134 er den høyfjellsovergangen øst-vest med mest trafikk.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E16 Hønefoss–Arna

Strekningen er om lag 427 km lang og er i likhet med E134 Kongsberg-Haugesund, en prioritert hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. E16 over Filefjell er den mest vintersikre fjellovergangen.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

Rv. 4 Oslo–Gjøvik

Strekningen er om lag 117 km lang og er hovedveien mellom Oslo, Hadelandsregionen og Gjøvikregionen. Den er viktig for eksportindustrien på Raufoss og Gjøvik, og for det store antall arbeidstakere som pendler inn til Oslo.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E39 Ørsta/Volda–Kristiansund

Strekningen er om lag 235 km lang og binder sammen områdene i Møre og Romsdal fylke med høyest verdiskaping.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E6 Steinkjer–Nordland grense

Strekningen er om lag 183 km lang og er viktig for transporter mellom Sør- og Nord-Norge.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

Rv. 80/E6/E8 Bodø–Tromsø

Strekningen er om lag 537 km lang og er en viktig transportkorridor for tungtransport mellom Bodø og Tromsø og for befolkningen i området.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E16/rv. 350 Eggemoen–Hønefoss–Hokksund

Strekningen er om lag 70 km lang og er svært viktig for bo- og arbeidsmarkedet og næringsutviklingen i området.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

Rv. 52 Gol–Lærdal (Borlaug)

Strekningen er om lag 79 km lang og er en hovedveiforbindelse for næringstransport mellom Østlandet og Vestlandet. Den har også en viktig funksjon regionalt og lokalt.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

Rv. 3 Elverum–Ulsberg

Strekningen er om lag 261 km lang og inngår i den viktige nasjonale godstransportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Rv. 3 er den korteste og raskeste veiforbindelsen mellom Oslo og Trondheim.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E6 Dombås–Ulsberg

Strekningen er om lang 103 km lang og inngår i den viktige nasjonale godstransportkorridoren mellom Oslo og Trondheim. Den har viktige tilknytninger til Nord-Vestlandet fra Dombås (E136) og fra Oppdal (rv. 70).

Detaljert informasjon (ArcGIS)

E10 Tjeldsund–Å

Strekningen er om lag 275 km lang og er en viktig transportkorridor for tungtransport mellom Lofoten/Vesterålen og fastlandet, og for befolkningen i området.

Detaljert informasjon (ArcGIS)

Rv. 94/E6/E45 Hammerfest–Riksgrense Finland

Strekningen er om lag 318 km lang og er sentral for bo- og arbeidsmarkedsregionene den berører, og for næringslivets transporter nasjonalt, regionalt og lokalt.  

Detaljert informasjon (ArcGIS)