Utredningene er innen sju utvalgte områder, og skal gi faglige anbefalinger i arbeidet. Anbefalingene står for prosjektgruppenes egen regning.

Klima

Miljø

Teknologi

 Byområdene

 Godstransport

 Transportsikkerhet

Samfunnssikkerhet

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser

Trender for transportsektoren