Oversikt over hvor det finnes automatisk trafikkontroll (ATK) med strekningsmåling av fart i Norge.

Strekningsmåling av fart i Viken
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Hallingby–Ringmoen10,4 km80Begge retninger4
E134Oslofjordtunnelen 7,3 km70Begge retninger4
Rv. 7Bromma–Nesbyen7,7 km80Begge retninger4
Fv. 170Fetsund–Bjørkelangen7,7 km70Begge retninger4
Fv. 108Hvalertunnelen4,0 km80Begge retninger5

 

Strekningsmåling av fart i Innlandet
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Fåvang N-Ringebu S3,4 km80Begge retninger4
E6Hjelle-Arnekleiv (Dovrefjell)2,7 km80Kun sørgående kjøreretning2
E6Hundorptunnelen4,3 km90Begge retninger4
E6Teigkamptunnelen3,7 km90Begge retninger4
E6Otta–Dombås5,0 km80Begge retninger4
Rv. 3Barkald–Alvdal9,5 km80Begge retninger4
Rv. 4Eina–Bruflat4,5 km70Begge retninger4
Rv. 4Harestua–Grua S3,9 km80Begge retninger4
Rv. 15Otta–Lalm11,8 km80Begge retninger4
Rv. 25Elverum–Trysil10,5 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Vestfold og Telemark
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E18Dørdal–Gjerdemyra8,2 km80Retning øst2
E134Mælefjelltunnelen7,8 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Agder
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Rv. 457Flekkerøytunnelen2 km70Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Rogaland
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E39Byfjordtunnelen2,6 km80Retning nord2

 

Strekningsmåling av fart i Vestland
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E16Lærdalstunnelen19,5 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Møre og Romsdal
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
Fv. 653Eiksundtunnelen7,8 km80Begge retninger5
Rv658Valderøytunnelen2,8 km80Begge retninger4
Rv658Ellingsøytunnelen1,6 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Trøndelag
VegVegstrekning/stedLengdeFartsgrenseRetningBokser
E6Skatval–Åsen10 km70Begge retninger4
E6Helltunnelen4,2 km80Fra Trondheim mot Stjørdal2
E6Væretunnelen1,8 km80Begge retninger4
E6Stavsjøtunnelen1,9 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Nordland
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
Fv. 82Skagen–Haukenes2,7 km80Begge retninger4

 

Strekningsmåling av fart i Troms og Finnmark
VegVegstrekning/sted Lengde FartsgrenseRetningBokser
E8Tromsøysundtunnelen2 km80Begge retninger4
Rv. 83Norvikmyra/Mølnåsen3,4 km80Begge retninger4
E6Andslimoen - Krogseng2,7 km80Begge retninger4