Nullvisjonens logo består av et symbol og en kort tekst.

Symbolet (nullen) og teksten utgjør i felleskap hele logoen og skal alltid opptre sammen. Forholdet mellom symbol og tekst er fast og skal ikke forandres.

Hovedfargen er purpur (Farge #7FO443). Logoen kan også gjengis i sort eller hvit.

Logoen tilbys i bokmål, nynorsk og engelsk variant.