Teknologi og bærekraft – Ny teknologi på gamle veier

Samlinga foregår 1. november på Scandic hotell på Lillestrøm, dagen etter EBAs drifts- og vedlikeholdskonferanse.

Program

Vi starter klokka 09.00 og slutter av klokka 16.15

Påmelding

Siste frist for påmelding er torsdag 26. oktober

Bransjedager