Bransjenettverk for vinterdrift er et faglig nettverk for aktører som jobber med vinterdrift.

Hensikten med nettverket er å skape interesse for vinterdrift og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdriften slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling.

Nettverket ble opprettet av Statens vegvesen i 2006 og består nå av fagpersoner fra ulike deler av bransjen med representanter for entreprenører, utstyrsleverandører, konsulentfirma, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, flyplass og veimyndigheter.

Statens vegvesen ledet nettverket fram t.o.m. 2021, men leder- og sekretærfunksjon går nå på omgang mellom deltakerne med 2 års varighet.

Medlemmer pr. 11.02.2022

Jan Erik Børstad, Veidekke Industri AS
Dagfinn Brotnow, Mesta AS 
Karsten Stenersen, NCC
Frode Kaldestad, NCC 
Stein Arild Boi Pedersen, Risa 
Espen Wicken, MEF
Ola P. Skott, Skotts Maskin AS
Roar Osen, NLF, Osen Transport
Tor Erik Saltnes, RIF, ViaNova Plan og Trafikk (sekretær)
Vidar Kristensen, AEBI SCHMIDT NORGE AS
Roar Wehn, Mahlers Norge
Per Ingar Haug, Sigurd Stave Maskin AS
Øyvind Sollien, C. Grindvold A/S
Erik Abrahamsen, Øveraasen AS
Ole Saltvik, Saltvik Mekaniske AS
Rune Pettersen, ViaTech AS
Kai Rune Lysbakken, SINTEF (leder)
Alex Klein-Paste, NTNU – Forskningssenter for vinterdrift
Kurt Bøystad, Bærum kommune Vei og trafikk
Turid Åsen, VBT
John Haavet, Avinor/Oslo lufthavn
Stig Jone Nevland, Avinor 
Tor Ivar Johnsen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Yvonne Johannessen, Troms og Finnmark fylkeskommune
Lars Petter Kaski, Nordland fylkeskommune
Jonas Hansen Fagerli, Nordland fylkeskommune
Øyvind Mæhle, Trøndelag fylkeskommune
Torgeir Bye, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kjell Haukeberg, Møre og Romsdal fylkeskommune
Arne Fredheim, Innlandet fylkeskommune
Trond Røstadstuen, Innlandet fylkeskommune
Ove Bernt Hausvik, Rogaland fylkeskommune
Tor Alf Høye, Nye Veier
Arne Larsen Island, Statens vegvesen Trafikant og kjøretøy, Kjøretøy teknisk 
Olav Korsaksel, Statens vegvesen Drift og vedlikehold, Drift og vedlikehold nord 
Arne Iversen, Statens vegvesen Drift og vedlikehold, Kontrakt og marked
Øystein Larsen, Statens vegvesen Drift og vedlikehold, Teknologi 

Last ned møtereferater 2022

Last ned møtereferater 2021

Nettverk