Høring om forslag til endring av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 2-25.

Det foreslås endringer knyttet til krav om bytte av kjennemerke ved tap/tyveri av kjennemerker. Vi foreslår videre å flytte en setning fra dagens § 2-25 til § 2-9 nr. 2.