Statens vegvesen foreslår å endre forskriften slik at den åpner for bruk av identifikasjonslys på politiets uniformerte utrykningskjøretøy

Identifikasjonslyset, et svakt fast blått lys, skal være montert på en rampe på bilens tak. Hensikten er å øke synligheten i ulike situasjoner og fungere forebyggende med tanke på lovbrudd, eksempelvis utenfor forsamlingssteder, i boligstrøk og ved demonstrasjoner. Med andre ord er hensikten også at dette lyset skal virke gjenkjennende og uten å virke provoserende eller urovekkende overfor omgivelsene. Det skal ikke brukes under utrykning.

Identifikasjonslyset innebærer ikke at trafikantene skal gi fri veg for politiet ettersom dette ikke handler om utrykning, men å vise politiets tilstedeværelse.

Last ned høringsdokumenter

Høringsoppsummering

20. desember 2022