Statens vegvesen foreslår å endre forskriften slik at den åpner for bruk av identifikasjonslys på politiets uniformerte utrykningskjøretøy

Identifikasjonslyset, et svakt fast blått lys, skal være montert på en rampe på bilens tak. Hensikten er å øke synligheten i ulike situasjoner og fungere forebyggende med tanke på lovbrudd, eksempelvis utenfor forsamlingssteder, i boligstrøk og ved demonstrasjoner. Med andre ord er hensikten også at dette lyset skal virke gjenkjennende og uten å virke provoserende eller urovekkende overfor omgivelsene. Det skal ikke brukes under utrykning.

Identifikasjonslyset innebærer ikke at trafikantene skal gi fri veg for politiet ettersom dette ikke handler om utrykning, men å vise politiets tilstedeværelse.

Last ned høringsdokumenter

Send inn høringsinnspill

* Obligatoriske felter

Jeg svarer på vegne av en

Kontaktperson

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.

Vedlegg

Hvis du vil legge ved flere filer, må du holde inne Ctrl-tasten (på PC) eller Command-tasten (på Mac) når du markerer de filene du vil legge ved.
 
Husk at vedleggene må være under 10 MB.