Endringer av gebyrsatser på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.