Endringer av gebyrsatser på trafikant- og kjøretøyområdet ved oppmøte og ved bruk av selvbetjening.

Statens vegvesen sender med dette på høring forslag om endringer av gebyrer for trafikant- og kjøretøyområdet. Endringene innebærer en ren indeksregulering av gebyrene for 2024.

For øvrige endringer som ikke fremgår over, viser vi til høringsnotatet.

Last ned høringsdokumentene