Forskriftsendringene gjelder endringer som følge av Kommisjonsdirektiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv).

Forskriftsendringene gjelder endringer som følge av Kommisjonsdirektiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). I denne høringen foreslås overgangsregler som skal sikre at førerkortrettigheter ervervet før 19. januar 2013 beholdes. Endringene gjelder også krav til en ny felles førerkortmodell for EU som følge av Kommisjonsdirektiv 2011/94/EU. Høringen er en oppfølging av høring av 15. august 2010 om tredje førerkortdirektiv.

Samtidig foreslås også endringer i førerkortforskriften. Noen av endringene er oppdateringer og presiseringer av allerede gjeldende regler. Noe er også nytt, blant annet foreslås innført et unntak fra 3 måneders anerkjennelse av førerkort utstedt utenfor EØS ved midlertidig opphold for ansatte i sirkus- og tivolibransjen.