De foreslåtte endringene gjelder i hovedsak:

  • Implementering av forordning 383/2012/EU om tekniske krav til førerkort med mikrochip.
  • Utvidelse av Forsvarets og Sivilforsvarets særregler og tilpasning til tredje førerkortdirektiv.
  • Justering av fristene for utfasing av førerkort utstedt før 19. januar 2013.
  • Presisering om at beslag og inndragning av førerkort/førerett i utlandet også gjelder i Norge så lenge beslaget eller inndragningen varer.
  • Mindre presiseringer og rettinger.